Spausdinti

Jurbarko rajono savivaldybė
 Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
24252627282901
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30310102030405
Kovas
    2020     
 Posėdžiai
 Informacija tarybos nariams
 Informacija savivaldybės darbuotojams
PRAĖJUS METAMS PO VAIKO TEISIŲ APSAUGOS REFORMOS
2019-10-09
    

2018 m. liepos 1 d. įvyko Vaiko teisių apsaugos reforma. Prieš tai savivaldybėse veikę Vaiko teisių apsaugos skyriai buvo centralizuoti ir tapo pavaldūs Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Jurbarko rajono vaiko teisių apsaugos skyrius priklauso šios tarnybos Tauragės apskrities teritoriniam padaliniui. Tačiau nemaža dalis vaiko teisių apsaugos padalinių vykdytų funkcijų  reformos metu buvo perduotos savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriams.


 

DARBAS SU ŠEIMOMIS

Socialinės paramos skyrius nuo 2018 m. liepos 1 d.  pradėjo vykdyti atvejo vadybos funkcijas ir koordinuoti atvejo vadybos procesus.  Šiai funkcijai  atlikti  skyriuje buvo priimti 2 nauji socialiniai darbuotojai. Atvejo vadybos tikslas – rasti geriausią problemos sprendimo būdą ir suteikti šeimai tokią pagalbą, kuri ne tik padėtų išspręsti vaiko ir šeimos problemas, bet ir sudarytų sąlygas šeimai pačiai siekti reikiamų pokyčių, užtikrinančių vaiko saugumą, jo interesus, ir tik išnaudojus visas galimybes padėti šeimai ir šiai pagalbai nepavykus, kreiptis į teismą leidimo paimti vaiką iš šeimos ir jam nustatyti globą (rūpybą). Nuo praėjusių metų  liepos 1 d. atvejo vadyba taikyta 203 savivaldybėje gyvenančioms šeimoms. Pagrindinės vyraujančios problemos – piktnaudžiavimas alkoholiu, ilgalaikis nedarbas, šeimyninių santykių nestabilumas, naudojama fizinė ir psichologinė prievarta tarp partnerių ir prieš vaikus. Tokioms šeimoms būtinos socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos. Taikant atvejo vadybą, pagalba vaikui ir šeimai orientuojama į kompleksinių paslaugų teikimą. Socialinės paramos skyriuje  dirbančioms atvejo vadybininkėms vienu metu tenka po 50–60 atvejų. Šiuo metu sprendžiamas klausimas, kuriai savivaldybės socialinių paslaugų įstaigai perduoti  atvejo vadybos paslaugų teikimą.

 

VAIKO GLOBOS (RŪPYBOS) ORGANIZAVIMAS

Socialinės paramos skyriui perduota ir vaiko globos (rūpybos) organizavimo funkcija.  Vaikui globa (rūpyba) nustatoma tais atvejais, kai jo tėvai dėl įvairių nepalankiai susiklosčiusių aplinkybių – priklausomybių, ligos, socialinių įgūdžių stokos, nesirūpinimo vaiku ar piktnaudžiavimo tėvų valdžia – negali patys auginti vaiko.

Šiais metais  tėvų globos (rūpybos) savivaldybėje neteko  penki vaikai, iš jų trims globa (rūpyba) nustatyta šeimoje, vienam institucijoje, vienam  VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“ (globos centre budinčio globotojo šeimoje).

Kai vaikas laikinai lieka be tėvų globos, jo priežiūrai, auklėjimui, teisių ir teisėtų interesų atstovavimui bei gynimui nustatoma laikinoji globa (rūpyba). Laikinosios globos (rūpybos) tikslas – grąžinti vaiką į biologinę šeimą. Šiuo metu Jurbarko rajono savivaldybėje yra 7 laikinai globojami (rūpinami) vaikai. Su šių vaikų šeimomis dirbamas socialinis darbas taikant atvejo vadybą. Siekiama pašalinti priežastis, dėl kurių vaikas buvo paimtas iš šeimos.  Rugsėjo 30 d. duomenimis,  9 vaikai, kuriems šiemet buvo nustatyta laikinoji globa, buvo grąžinti į šeimą. Vaiko nuolatinė globa nustatoma be tėvų globos likusiems vaikams, kurie esamomis sąlygomis negali grįžti į savo biologinę šeimą. Nuolatinė globa nustatoma teismo nutartimi pagal valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos arba prokuroro pareiškimą. Šiuo metu Jurbarko rajono savivaldybėje yra 52 nuolatinai globojami (rūpinami) vaikai, dauguma jų auga giminaičių šeimose.

Šiuo metu Jurbarko rajone 33 šeimos augina 39 be tėvų globos (rūpybos) likusius vaikus. Šioms šeimoms be valstybės numatomų išmokų savivaldybė už vaikų globą (rūpybą) skiria 3 bazinių socialinių išmokų dydžio išmoką per mėnesį už kiekvieną globojamą vaiką, vadinamus – pagalbos pinigus, šiuo metu tai yra 114 Eur.  Globojamų ( rūpinamų) vaikų skaičius savivaldybėje mažėja, tačiau išlieka tendencija, kad giminystės ryšiais nesusijusius vaikus šeimos vis dar sunkiai ryžtasi globoti.

 

GLOBOS CENTRAS

Savivaldybės taryba 2018 m.  viešajai įstaigai „Jurbarko socialinės paslaugos“ pavedė vykdyti  Globos centro funkciją. Pagrindinis šio centro veiklos tikslas – užtikrinti, kad visiems įvaikintiems vaikams, socialinių globėjų, globėjų giminaičių globojamiems (rūpinamiems) vaikams, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams bei budintiems globotojams, socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams, įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė, psichosocialinė, teisinė ir kitokia pagalba siekiant tinkamo vaiko, įvaikio ugdymo ir auklėjimo šeimai artimoje aplinkoje. Centras konsultuoja, organizuoja mokymus, teikia metodinę pagalbą, vykdo budinčių globotojų, vaikus globojančių šeimų, globėjų, įtėvių paiešką bei atranką.

BUDINTIS GLOBOTOJAS

Įsigaliojus Vaiko teisių apsaugos reformai šalia globėjų atsirado budintys globotojai. Tai  asmenys, kurie savo šeimoje ne ilgiau nei 12 mėnesių laikinai prižiūri nuo 1 iki 3 vaikų. Vaikai patenka pas budintį globotoją, kai šeimoje yra nesaugi aplinka, vaikui  iškyla grėsmė. Pasikeitus aplinkybėms vaikai arba sugrįžta pas savo tėvus arba jiems surandami nuolatiniai globėjai ar įtėviai. Ši veikla vykdoma pagal Globos centro ir budinčio globotojo tarpusavio paslaugų teikimo sutartį. Jurbarke šiuo metu yra viena budinti globotoja, ji globoja 2 vaikus, iš kurių vienas yra iš kito rajono. Viena buvusi globotoja tapo nuolatine vaiko globėja.

 

SKALVIJOS NAMAI

Jurbarko rajono savivaldybė aktyvai įgyvendina institucinės globos pertvarką. Nuo 2019 m. sausio 1 d. savivaldybė yra biudžetinės įstaigos Skalvijos namų steigėja. Skalvijos namuose visi vaikai gyvena bendruomeniniuose namuose. Keturiuose bendruomeniniuose namuose šiuo metu auga 25 vaikai. Jie gyvena iš privačių asmenų nuomojamuose namuose, čia vaikams  sudaromos šeimai artimos gyvenimo sąlygos. Socialinių darbuotojų prižiūrimi ir padedami vaikai mokosi savarankiškai gyventi.

Liepos 8 d. Jurbarko rajono savivaldybės administracija  su Centrine projektų valdymo agentūra pasirašė sutartį dėl šio projekto „Šeimai palankios aplinkos sukūrimas Jurbarko rajono savivaldybėje“ įgyvendinimo. Numatoma projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2021 m. liepos 31 d. Pagal šį projektą Jurbarko mieste, Vytauto Didžiojo g. 53C, bus pastatyti modernūs, neįgaliesiems pritaikyti ir nauja įranga bei baldais aprūpinti bendruomeniniai vaikų globos namai, kuriuose trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos paslaugas gaus 8 vaikai. Jurbarko rajono savivaldybės administracija projektą įgyvendina su 4 partneriais: Skalvijos namais, Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrija, Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos diakonija „Jurbarko sandora“ ir Klausučių Stasio Santvaro pagrindinės mokyklos vaikų dienos centru. Projektui skirtas iki 210 016,00 Eur finansavimas. Numatoma, kad pagal šį projektą Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrija remontuos ir išplės Jurbarko miesto vaikų dienos centrą,  Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrijos, Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos diakonijos „Jurbarko sandora“ ir Klausučių Stasio Santvaro pagrindinės mokyklos vaikų dienos centrai bus aprūpinti reikalinga įranga ir baldais.

 

 

KĄ TURI ŽINOTI TĖVAI

Atkreipiame tėvų,  kurie turi nepilnamečių vaikų  ir išvažiuoja dirbti į užsienį,  dėmesį į keletą svarbių dalykų. Jeigu į užsienį išvyksta vienas iš tėvų, vaiko atstovu pagal įstatymą (dėl tėvo ir motinos teisių ir pareigų vaikui lygiateisiškumo) lieka kitas iš tėvų, išskyrus tuos atvejus, kai jis teismo sprendimu yra pripažintas neveiksniu arba jam apribota tėvų valdžia konkretaus vaiko atžvilgiu. Jeigu į užsienį išvyksta abu tėvai ar turimas vienintelis iš tėvų, prieš išvykdami ne ilgesniam kaip aštuoniolikos mėnesių terminui ir ne vėliau kaip prieš 30 dienų jie turi kreiptis į savo gyvenamosios vietos savivaldybės administraciją ir pateikti prašymą dėl laikinosios globos (rūpybos) vaikui nustatymo bei reikalingus dokumentus. Per 2019 m. laikina globa (rūpyba) tėvų prašymu nustatyta 11 vaikų.

 

 

 

 

 Nuotraukoje Atvejo vadybininkės Ramutė Matijošaitienė ir Giedrė Stankevičienė pasirengusios suteikti pagalbą šeimoms

 

LAIMA GARDAUSKIENĖ,

Socialinės paramos skyriaus vedėja

Siųsti draugui
Atgal

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.
 
Mero pavaduotojas 
Daivaras Rybakovas
pirmadieniais 10-12 val.
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 
Administracijos direktoriaus pavaduotojas
Leonas Greičius
trečiadieniais 10-12 val. 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153, faks. (8 447) 70 166, el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.